Dasar Privasi

Kami tidak akan berkongsi sebarang data anda kepada mana-mana syarikat Pemasaran atau mana-mana kemudahan lain. Semua data pembelian anda kekal pada pangkalan data kami yang diselenggara oleh shopify